Els millors professionals al seu servei

cat | cast

Els millors professionals al seu servei
T 93 161 80 15

assessoria

Laboral

Assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social, inscripció d’empreses a la Seguretat Social, formalització de contractes de treball, confecció de rebuts de salaris i documents de cotització, tramitació de Pensions i Prestacions de la Seguretat Social, redacció d’escrits d’al·legacions i recursos en via administrativa, anàlisis del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de risc laborals, representació davant la Inspecció de Treball, representació o assistència en actes de Conciliació, compareixences davant els Jutjats Socials.