Els millors professionals al seu servei

cat | cast

Els millors professionals al seu servei
T 93 161 80 15

assessoria

Fiscal

Assistència i Inspeccions fiscals, planificació i assessorament fiscal personalitzat, seguiment i control de les obligacions tributàries, declaracions periòdiques de l’IVA i Resum Anual, pagaments fraccionats i retencions a compte de l’IRPF, declaració anual de la Renda (IRPF) i l’impost sobre el Patrimoni, impost sobre Societats: Declaració anual i pagaments fraccionats, impost sobre la renda de no residents, impost sobre successions i donacions, declaracions intracomunitàries, intrastat, exportadors, declaracions informatives anuals, tramitació i representació davant l’Agència Tributaria.