Els millors professionals al seu servei

cat | cast

Els millors professionals al seu servei
T 93 161 80 15

assessoria

Jurídic

Procediments executius i monitoris, contractes de compravenda i arrendament, reclamacions judicials, herències i testaments, declaracions d’hereus, indemnitzacions per accidents, concursos acreditors i fallides, reclamacions de quantitat, separacions i divorcis, assistència lletrada en jutjats i tribunals.