Els millors professionals al seu servei

cat | cast

Els millors professionals al seu servei
T 93 161 80 15

assessoria

Mercantil

Constitució de Societats, redacció i modificació d’Estatuts Socials, compravenda de participacions socials, seguiment i control Llibre Registre de Socis, convocatòria i assistència a Juntes de Socis, redacció d’Actes de la Societat i Certificacions, assessorament en Ampliacions de Capital, fusió, transformació, escissió i dissolució de Societats, estudi i redacció de contractes mercantils, inscripcions en el Registre Mercantil, tramitació administrativa davant Organismes Oficials.