Els millors professionals al seu servei

cat | cast

Els millors professionals al seu servei
T 93 161 80 15

assessoria

Comptable

Planificació i anàlisi comptable segons PGC vigent, seguiment i revisió periòdica d’estats comptables, assessorament tècnic sobre qüestions comptables, elaboració d’informes comptables, anàlisi de balanç i comptes de resultats, apertura i tancament d’exercici comptable, anàlisi d’amortitzacions i provisions en Impost de Societats, legalització de llibres de comptabilitat, legalització i dipòsits dels comptes anuals, auditories, sol·licitud I reclamació de tot tipus de crèdits i subvencions autonòmiques i estatals, pressupostos personalitzats.